Panades


panades

Les Panades són cassoletes de pasta farcides típiques de Mallorca. Estan tapades i segellades, i un cop enfornades conserven el farcit un parell de dies -per això deim que és com un tuperware primitiu!-.  Hi ha gran varietat de farcits: xítxeros -o sigui, pèsols-, peix –sobretot de mussola-, pollastre, porc, mescla de carn i verdures… Excursionistes, es tracta d’una bona alternativa al típic entrepà que ens emportem per anar a passar al dia a la platja o a la Serra de Tramuntana. Si aneu a explorar el territori és el millor pícnic, pràctic i contundent.

Eps, les panades són una menja ben tradicional a Mallorca: les setmanes prèvies a la Pasqua es reuneixen padrines, mares i filles per preparar-ne quantitats industrials, i durant la Setmana Santa presideixen les taules de cada casa llestes per picar a qualsevol hora o per ser ofertes als convidats que venen de visita a veure la processó del poble. Per costums dels calendari cristià durant aquests dies es fan de xot. En aquest cas, recomanem prendre-les amb un bon tassó d’aigo al costat. La combinació de pasta i carn costa d’empassar encara que les disfrutam ben molt…

Una de les coses divertides de les panades és que, al semblar totes iguals, de vegades es poden confondre. Per evitar-ho, cada família té la seva pròpia nomenclatura que identifica el seu farcit: posar un pèsol a la tapa, marcar una creu amb la punxa de les forquilles… Hi ha múltiples combinacions. Benvinguts al meravellós món del jeroglífic de la panada!

Hi ha tres perfils de menjador de panades:

  1. El pesat que pregunta de què són.
  2. L’aventurer que tria sense mirar.
  3. L’arqueòleg que intenta desxifrar el símbols de les tapes de les panades per conèixer el contingut.

Tu tries quin vol ser!

A la recepta de panades mai hi trobarem a faltar el saïm i, com no?, la sobrassada. El motiu més clar de la introducció del porc a les receptes mallorquines fou religiós. En el cas de les panades fou una manera de cristianitzar la recepta d’origen, que era jueva. Posar porc a les receptes va ser una de les formes que van tenir els jueus conversos (xuetes) de demostrar que havien renunciat al judaisme.

 

Panades are little stuffed dough casseroles typical from Mallorca. They are lidded and sealed and once cooked they preserve the stuffing for a few days, so they are like a primitive Tupperware! There is a high variety of fillings: peas, fish (gummy shark, mainly), chicken, pork, meat and veg mix… Ramblers, this is a good alternative to the classic sandwich that we take to the beach or the mountains in the Serra de Tramuntana. If you go explore the island this is the best picnic: practical and energetic.

Hey, panades are a very traditional meal in Mallorca: the weeks before Easter, grandmas, aunties, mothers and daughters gather together to prepare industrial quantities of these pies. Then during the Holy Week they preside the tables of each home, ready to be an any-time nibble or to be offered to the guests that came to see the parade in your village. Due to the customs of the Christian calendar, these days the panades are stuffed with lamb meat. Hence, we recommend having them with a big glass of water on the side. The combination of meat and pastry is a bit difficult to swallow, although it is well worth it.

A fun fact about panades is that, because they all look the same, you might be looking for a pea one and get a pork one! To avoid this, each family has their own code to identify the fillings: putting a pea on top of the lid, marking a cross with the fork… There are so many combinations. Welcome to the wonderful hieroglyphic world of the panades.

There are three different profiles of panada-eaters:

  1. The annoying person who is always asking “what is this one filled with?”
  2. The adventurous one who chooses without looking.
  3. The archaeologist that tries to resolve the symbols on the lids to know the filling.

You choose which one you want to be!

The recipe of the panades will always have lard and, obviously, sobrassada. The reason for the incorporation of pork into the Majorcan recipes was mainly religious. In this case, it was a way of christianising the original recipe, which was Jewish.  Adding pork to the pie was one of the ways for the convert Jewish people (called xuetes in Mallorca) to demonstrate that they had renounced to Judaism.

 

Text by Ben Mallorqui

 

+ There are no comments

Add yours