Cine Ciutat


CINE CIUTATpetitCineCiutat is the only remaining multiplex movie-theatre in Palma, where independent films in original version are screened. This wouldn’t be something remarkable if it weren’t for what happened: with the arrival of the crisis the Renoir movie-theatre – typical movie-theatres in many Spanish cities where films in original version can be seen – closed down due to unprofitability.

Rising up against this situation, which left the city in the hands of commercial films, a group of people organized themselves, formed an association and took over the management of the theatre that Renoir had left behind. This is how CineCiutat was born, where those who become members pay a 100 euros annual fee and can see all screened films for 4 euros a session. Those who aren’t members pay about 7 euros per film.

CineCiutat’s listings take in the good and the best of Spanish and international arthouse films, and all sorts of fiction screenings and documentaries, which usually don’t make it into commercial movie-theatres. At the weekend it also has good listings for children’s films. CineCiutat is a good movie-theatre, and it’s an effort for living beyond the market’s laws.

 

CineCiutat és l’únic multicinema que queda a Palma on fan cinema independent i en versió original. Això no tindria gaire de destacable si la història no hagués anat com va anar: amb l’arribada de la crisi, els cinemes Renoir, els clàssics cinemes de tantes ciutats espanyoles on projecten pel·licules en versió original, van tancar per manca de rendibilitat. Rebel·lant-se contra aquesta situació que deixava la ciutat en mans del cinema comercial, un grup de gent es va organitzar, va constituir-se en associació i va fer-se amb la gestió de les sales que Renoir havia abandonat. Així va nèixer CineCiutat, on els que es fan socis de l’entitat paguen 100 euros l’any i poden veure les pel·lícules a un preu de 4 euros la projecció. Els no socis paguen al voltant dels 7 euros per film.

La cartellera de CineCiutat acull el bo i millor del cinema d’autor espanyol i internacional i tota mena de projeccions de ficció i documentals que normalment no caben al circuit comercial. També té una bona cartellera infantil els caps de setmana. CineCiutat és un bon cinema i és un intent més per viure més enllà de les lleis dels mercats.

Text by Tomeu Terrades Oliver

 

Carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6, Palma, Illes Balears
971 20 54 53

+ There are no comments

Add yours